Nemaš račun? Registriraj se

Registracija je uspješno izvršena. Na tvoj mail smo poslali link za potvrdu korisničkog računa.

Hvala vam
Nova Lozinka

Uspješno ste potvrdili svoj korisnički račun

Molimo odredite svoju lozinku prije nego nastavite

Odabrali ste resetiranje lozinke

Molimo postavite novu lozinku za svoj korisnički račun

Nemaš račun?
Nemaš račun? Registriraj se

Postani dio Dinamove obitelji!

Registriraj se i uživaj u svim pogodnostima korisničkog računa na Dinamovoj stranici

Presented by

FAVBET logo

Ne možeš pronaći ono što tražiš?
Možda ti pomogne nešto od sljedećeg:

Pravilnik o uvjetima prodaje

PRAVILNIK O UVJETIMA PRODAJE, KUPNJE I DODJELE ULAZNICA ZA UTAKMICE GNK DINAMO S PRAVILIMA PONAŠANJA NA STADIONU MAKSIMIR


I. OPĆI DIO


Članak 1.

(1) GNK Dinamo je isključivi vlasnik svih ulaznica za utakmice koje organizira ili u čijoj distribuciji sudjeluje. Svaki kupac, nositelj i korisnik ulaznice mora poštivati odredbe Uvjeta prodaje ulaznica koje je ustvrdio GNK Dinamo.
(2) Predmet Uvjeta prodaje je svako korištenje Ulaznica i odredbe vezane uz ulazak na stadion, pravila ponašanja na Stadionu te poštivanje svih odredbi Zakona, pravilnika i drugih propisa koji reguliraju organizacijske i sigurnosne postavke.

Članak 2.

(1) Prodaja ulaznica je personalizirana te je prigodom kupovine za svaku ulaznicu potrebno predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. GNK Dinamo ne preporuča dolazak na utakmicu osobama mlađim od 5 godina, dok osobe mlađe od 14 godina moraju biti u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika. GNK Dinamo prikuplja Vaše osobne podatke u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Za više informacija o politici zaštite osobnih podataka pogledajte dokument „Opća informacija o zaštiti podataka GNK Dinamo“ koji se nalazi objavljen na webu (www.gnkdinamo.hr) i dostupan je na uvid u sjedištu Kluba.
(2) Pisani prigovor kojim se iznosi nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može se dostaviti osobno ili poštanskim putem na adresu:
GNK DINAMO
Odjel prodaje ulaznica
Maksimirska 128
10 000 Zagreb

Prigovor je moguće dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu [email protected]

GNK Dinamo će potvrditi primitak prigovora te odgovorom u pisanom obliku očitovati se najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora.
U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

Članak 3.

(1) Nositelj ulaznice prihvaća i suglasan je da GNK Dinamo ima pravo prikupiti, pohraniti i koristiti njegove osobne podatke u svrhu organizacije i administracije utakmice. GNK Dinamo može prenijeti takve osobne podatke trećim stranama prvenstveno s ciljem bolje organizacije i administracije prodaje ulaznica te u svrhu poduzimanja bilo koje relevantne zaštitne i sigurnosne mjere prije, za vrijeme i nakon utakmice.
(2) Samo pojedinac čiji su osobni podaci navedeni na ulaznici kao nositelj ulaznice može istu koristiti za potrebe ulaska na stadion ili ostvariti druga prava koja ima kao nositelj, a kako je utvrđeno ovim Uvjetima prodaje.
(3) GNK Dinamo je ovlašten, ali nije obvezan, posredstvom svoje redarske službe obavljati identifikacijsku provjeru prilikom ulaska nositelja ulaznice na stadionu.
(4) Nositelj ulaznice, samo u iznimnim situacijama, može prenijeti ulaznicu ili dodijeliti prava koja proizlaze iz ulaznice trećim stranama samo uz raniju suglasnosti GNK Dinamo. GNK Dinamo je ovlašten ne dati svoju suglasnost ako nositelj ulaznice ili osoba kojoj je ista prenijeta namjerava:
a) prenijeti prava ili ulaznicu pojedincu kojemu je iz zakonom predviđenih razloga zabranjeno prisustvovanje nogometnim utakmicama
b) preprodati ulaznicu
c) prenijeti ili koristiti ulaznicu za potrebe reklamiranja, prodaje ili u promotivne svrhe ili kao nagradu, poklon, u natjecanju ili lutriji ili kao dio putničkog paketa
d) ukoliko se radi o ulaznici za utakmicu koja je definirana kao utakmica visokog sigurnosnog rizika(utakmice na kojima se okuplja veći broj ljudi, derbi utakmice HNL-a, utakmice europskih natjecanja…)
(5) Ako se prava ili ulaznice prenose uz suglasnost GNK Dinamo, osoba na koju je ulaznica prenesena zatražit će izdavanje nove ulaznice najkasnije 24 sata prije početka odigravanja utakmice. Ako se takva prava ili ulaznica prenosi ili koristi u neku od nedozvoljenih svrha iz prethodnog stavka, bez ranije pismene suglasnosti GNK Dinamo, nositelj ulaznice biti će u prekršaju ovih Uvjeta prodaje. Takva ulaznica će automatski biti proglašena nevažećom i može biti poništena elektronskim ili drugim putem. GNK Dinamo može osobi u posjedu ulaznice odbiti mogućnost ulaska na stadion ili takvu osobu udaljiti sa stadiona te GNK Dinamo toj osobi neće refundirati vrijednost te ulaznice.

Članak 4.

(1) Svi nositelji ulaznica potvrđuju da se kreću na i oko stadiona na vlastitu odgovornost.
(2) U slučaju da nositelj ulaznice napusti stadion neće biti ponovo pušten na stadion s istom ulaznicom.

Članak 5.

(1) Nositelji ulaznica ne smiju snimati, prenositi ili na bilo koji način obavljati prijenos zvuka, slika, opisa ili rezultata utakmice u cijelosti ili djelomično, osim u privatne svrhe. Nositelj ulaznica također ne smije pomagati drugoj osobi u obavljanju ovih aktivnosti, bez ranije pismene suglasnosti GNK Dinamo. Oprema i predmeti koji se koriste u te svrhe ne smiju se unositi na stadion bez ranije pismene suglasnosti GNK Dinamo.
(2) Fotografije ili snimke koje je snimio nositelj ulaznice tijekom prisustvovanja utakmici mogu se koristiti samo u osobne, nekomercijalne svrhe, isključujući objave na internetskim portalima i drugim medijima pogodnim za izvještavanje javnosti te se ne smiju komercijalno koristiti ni na koji način bez ranije pismene suglasnosti GNK Dinamo.
(3) Svaki nositelj ulaznice daje svoju suglasnost da GNK Dinamo ili oni koje on imenuje mogu besplatno koristiti nositeljev glas ili sliku, uživo, u video snimci ili drugoj vrsti snimke, fotografije ili putem drugog medija sada ili u budućnosti.

Članak 6.

Svaki kupac, nositelj ili korisnik ulaznice odgovoran je za propisno korištenje ulaznice. On će nadoknaditi štetu i izuzeti GNK Dinamo od bilo kakvih potraživanja za štetu i odgovornost, pretrpljenih ili nastalih u svezi s kršenjem ovih Uvjeta prodaje, pravila ponašanja na stadionu ili bilo kojih drugih primjenjivih zakona ili propisa. Svaki kupac, nositelj ili korisnik ulaznice dužan je pridržavati se odredbi propisanih u Pravilima ponašanja na Stadionu Maksimir.

Članak 7.

(1) GNK Dinamo zadržava pravo promjena satnice, datuma i mjesta odigravanja utakmice u slučaju nepredviđenih okolnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na događaje više sile ili razloga ugrožavanja sigurnosti.
(2) U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje dovode do promjena satnice, datuma i mjesta utakmice, uključujući one gore označene, nositelj ulaznice ima pravo ako je moguće dobiti ulaznicu iste kategorije kao što je bila njegova prvobitna ulaznica. Ako se utakmica ili promijenjena utakmica otkaže ili nema raspoložive ulaznice za promijenjenu utakmicu, nositelj ulaznice ima pravo na povrat novaca po nominalnoj vrijednosti ulaznice.
(3) U slučaju da nositelj ulaznice nije u mogućnosti prisustvovati utakmici s promijenjenom satnicom odigravanja, biti će mu vraćen iznos nominalne vrijednosti ulaznice putem razmjene uoči utakmice, te sukladno odobrenju GNK Dinamo.
(4) Potrošač (kupac/nositelj ulaznice) nema pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko je predmet ugovora usluga vezana za slobodno vrijeme i ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma. Slijedom toga, GNK Dinamo nije dužan vršiti povrat novca za kupljene ulaznice.
(5) Ukoliko se utakmica/utakmice neće održati zbog više sile ili bilo kojeg drugog razloga prouzrokovanog odlukom nadležnih državnih i/ili nogometnih tijela kupci ulaznica ne mogu vratiti ulaznice i ostvariti povrat sredstava, te GNK Dinamo nema nikakvih obveza prema trećima po bilo kojoj osnovi vezano za kupljene ulaznice. Kao slučajevi više sile smatraju se svi izvanredni i nepredvidivi događaji i okolnosti koji i da su se i mogli predvidjeti, ne bi se mogli spriječiti, odnosno na koje se ne može utjecati, umanjiti, niti otkloniti, a to su: elementarne nepogode (požar, potres, poplava, udar groma i sl.), epidemije, pandemije, itd.

Članak 8.

(1) Ukoliko neke od odredbi ovih Uvjeta prodaje postanu nevažeće, neučinkovite ili neprovedive u cijelosti ili djelomično, to se ne odnosi na valjanost, učinkovitost i provedivost ostalih odredbi iz ovih Uvjeta prodaje
(2) Kupac ulaznice će poštovati sve odredbe koje izdaje GNK Dinamo, te sve dodatne upute koje se mogu povremeno izdavati, a u odnose se na pravila ponašanja na stadionu, zabranu unosa pojedinih predmeta i druge sigurnosne zahtjeve koji su u nadležnosti GNK Dinamo.
(3) Takve dodatne odredbe javno su dostupne i nalaze na internetskoj stranici www.gnkdinamo.hr


II. POSEBNI DIO

 

KUPNJA I PRODAJA ULAZNICA ZA GOSTUJUĆE NAVIJAČE
Članak 9.

(1) Navijači gostujućeg kluba mogu kupovati ili po načelu razmjernosti dobivati ulaznice za sljedeće tribine ili dijelove tribina stadiona Maksimir:
a) Sve sektore tribine jug;
b) Sektor 10 tribine zapad;
c) Ložu br. 18 i/ili dijelove drugih loža, ovisno o odluci GNK Dinamo;
d) druge tribine ili dijelove tribina, ovisno o odluci GNK Dinamo;
(2) Načini prodaje ulaznica za navijače gostujućeg kluba:
a) Temeljem potpisanog Ugovora o prodaji ulaznica s gostujućim klubom;
b) U slobodnoj prodaji na prodajnim mjestima GNK Dinamo – centralnom prodajnom mjestu i prodajnim mjestima na ulazima u tribinu za gostujuće navijače, sukladno dogovoru između klubova i/ili Planu osiguranja i identificiranim sigurnosnim rizicima
c) U internet prodaji, ovisno o odluci GNK Dinamo, uvjetovanoj Planom osiguranja i identificiranim sigurnosnim rizicima;;
(3) U slučaju potpisanog Ugovora o prodaji ulaznica GNK Dinamo unutar 24 sata dostavlja dogovoreni broj ulaznica gostujućem klubu. Dostava će biti izvršena preporučenom pošiljkom ili osobno na ruke ovlaštenog predstavnika gostujućeg kluba.
(4) Gostujući klub je u slučaju iz stavka 2. A. i 3. obvezan:
a) da od ovlaštene službe Ravnateljstva policije i/ili nadležne policijske uprave ima pribavljene podatke o osobama sadržanim u Zbirci podataka Ravnateljstva policije, a kojima su izrečene sudske zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama te koji su prema usvojenim kriterijima kategorizirani u tzv. C kategoriju navijača;
b) na adekvatan i prikladan način, prigodom prodaje ulaznica, upoznati svakog pojedinca s definicijom protupravnih ponašanja, kako ih definira članak 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, ovlastima redara na nogometnoj utakmici te uvjetima kupnje ulaznice;
c) prigodom prodaje ulaznica za svakog pojedinca u za to predviđeni prostor upisati osobne podatke, utvrđene uvidom u važeći osobni dokument;
d) uskratiti prodaju ulaznice svakoj osobi koja se nalazi na popisu osoba pribavljenom od strane ovlaštene službe Ravnateljstva policije i/ili nadležne policijske uprave;
e) najkasnije 24 sata prije zakazanog početka utakmice dostaviti podatke o broju prodanih ulaznica te popis osoba kojima su iste prodane. Popis treba sadržavati sljedeće podatke: prezime, ime, datum i godinu rođenja. Dostava podataka treba biti u digitalnom obliku (word ili excel) na adresate koje u potpisanom ugovoru odredi GNK Dinamo;
f) preuzeti odgovornost za naknadu štete na imovini stadiona Maksimir počinjene od strane navijača kojima je prodao ulaznicu za utakmicu kao I za posljedice koje su nastale zbog kršenja odredbi potpisanog Ugovora
(5) GNK Dinamo je u slučaju iz stavka 2. A. i 3. ovog članka u obvezi:
a) na odgovarajućem broju prodajnih mjesta kod ulaza u južni dio stadiona MAKSIMIR osigurati mogućnost kupnje ulaznica za navijače gostujućeg kluba, na dan utakmice najkasnije tri sata prije početka utakmice te u pretprodaji na centralnom mjestu za prodaju ulaznica, sukladno dogovoru između klubova i zavisno od odluka tijela državne vlasti, i/ili Planom osiguranja identificiranim sigurnosnim rizicima
b) putem ovlaštene redarske službe, sukladno ovlastima, utvrditi istovjetnost podataka sa kupljene ulaznice sa važećim osobnim dokumentom;
c) zapriječiti ulaz u stadion svakoj osobi koja se nalazi na popisu dobivenom od Ravnateljstva policije, a koji sadrži podatke o osobama s izrečenim sudskim zabranama prisustvovanja nogometnim utakmicama te osobama kategoriziranim u tzv. C kategoriju navijača;
d) zapriječiti ulaz u stadion svakoj osobi za koju se utvrdi da nema ulaznicu izdanu od GNK Dinamo i/ili za koju se utvrdi da nije kupila ulaznicu u skladu s uvjetima kupnje ili potpisanog Ugovora;
e) zapriječiti ulaz u tribinu ili dio tribine namijenjen navijačima gostujućeg kluba svakoj osobi koja važećim osobnim dokumentom ne može potvrditi svoj identitet;
f) zapriječiti ulaz u tribinu ili dio tribine namijenjen navijačima gostujućeg kluba svakoj osobi koja krši neku od odredbi ovih Uvjeta;
(6) GNK Dinamo će u slučaju iz stavka 2.B. ulaznice za gostujuće navijače prodavati personalizirano, na dovoljnom broju prodajnih mjesta, u pretprodaji i na dan utakmice.
(7) U slučaju da odvojeno područje stadiona za gostujuće navijače čini više od 5 posto ukupnog kapaciteta stadiona, sva mjesta u odvojenom području u pravilu moraju biti stavljena na raspolaganje gostujućem klubu.
(8) GNK Dinamo zadržava pravo da temeljem obveza koje ima kao organizator nogometne utakmice, u skladu s vlastitom sigurnosnom prosudbom ili iz drugih razloga koji za svoj cilj imaju osigurati neometano odvijanje nogometne utakmice ograniči prodaju ulaznica gostujućim navijačima. Ograničenje se odnosi na vrijeme trajanja prodaje, broj prodajnih mjesta te ukupni kapacitet mjesta na stadionu predviđenih za gostujuće navijače.
(9) GNK Dinamo zadržava pravo da u posebnim slučajevima smanji kapacitet stadiona i organizira zone sigurnosti neposredno uz tribinu za gostujuću navijačku skupinu, naročito ako postoji povijest međusobnih rivaliteta sa domaćom navijačkom skupinom.
(10) Izgled navijačkih koreografija, sadržaj transparenata te izgled i sadržaj navijačkih rekvizita mora biti usklađen s odredbama opisanima u dijelu Pravila ponašanja na Stadionu Maksimir.

PRODAJA ULAZNICA MALOLJETNIM OSOBAMA
Članak 10.
(1) Maloljetnik je osoba koja je navršila 14 i nije napunila 18 godina. Dijete je osoba koja nije navršila 14 godina.
(2) Prodaja ulaznica djeci moguća je isključivo i samo u nazočnosti roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika.
(3) Pri kupovini ulaznica za navijačku tribinu, sve osobe mlađe od 14 godina moraju biti u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika. GNK Dinamo će, kao organizator, odbiti prodaju ulaznica za navijačku tribinu osobama mlađima od 14 godina koji ulaznicu ne kupuju u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika.

ODBIJANJE KUPOVINE ULAZNICE
Članak 11.
(1) GNK Dinamo će odbiti prodati ulaznicu:
a. Osobi kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane prisustva nogometnim utakmicama;
b. Osobi koja je od strane redarstvenih službi kategorizirana u najrizičniju skupinu navijača ( C kategorija );
c. Osobi kojoj je izrečena mjera opreza zabrane približavanja stadionu ili prisustva nogometnim utakmicama;
d. Osobi koja je od strane policije i/ili ovlaštene redarske službe zatečena u preprodaji ulaznica;
e. Osobi za koju postoje ranija saznanja da je prigodom kupnje ulaznica na bilo koji način pokušala zlouporabiti vlastite ili tuđe osobne podatke ili neki od osobnih dokumenata
(2) GNK Dinamo će kao organizator odbiti prodati ili dodijeliti ulaznicu osobi za koju raspolaže saznanjima da se ranije protupravno ponašala te će poduzeti mjere onemogućavanja pristupa na prostor Stadiona toj osobi.
(3) Osoba kojoj je uskraćena kupovina ulaznica za utakmice kojih je GNK Dinamo organizator ima pravo na pismeni zahtjev dobiti objašnjenje za takvu odluku.
Upit se podnosi putem elektroničke pošte na [email protected] ili poštanskim putem na adresu :
GNK DINAMO
Odjel sigurnosti
Maksimirska 128
10 000 Zagreb

U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

RAZLOZI ZA USKRATU ULASKA GLEDATELJIMA S KUPLJENOM ULAZNICOM
Članak 12.
(1) GNK DINAMO putem redarske službe odbit će ulaz gledatelju s kupljenom ulaznicom:
a) ako je gledatelj u posjedu ulaznice bez upisanih osobnih podataka
b) ako je gledatelj u posjedu ulaznice s podacima različitim od podataka iz osobnog dokumenta
c) ako je gledatelj bez važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola…) kojim može dokazati svoj identitet
d) ako je gledatelj zatečen u neposrednom činjenju nekog od prekršaja navedenih u članku 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima ili drugih zakona i/ili Pravilnika o sigurnosti na nogometnim utakmicama
e) ako je gledatelj zatečen u posjedu krivotvorenih ulaznica
f) osobi za koju je uvidom u predočenu ulaznicu utvrđeno da je prigodom kupnje dovela u zabludu ovlaštene osobe GNK DINAMO, zlouporabom vlastitih ili tuđih osobnih podataka ili nekog od osobnih dokumenata
(2) S obzirom da situacije iz stavka 1. predstavljaju kršenje ovog Pravilnika , GNK Dinamo osobi kojoj je uskraćen ulaz nije dužan i neće vraćati novac za kupljenu ulaznicu.

INTERNET PRODAJA
Članak 13.

(1) Internet prodaja ulaznica za domaće utakmice GNK Dinama obavlja se na stranici tickets.gnkdinamo.hr . Pravila prodaje primjenjiva na kupnju redovnim putem identična su internet prodaji, na način prilagođen specifičnostima internet prodaje.
(2) Prodaja preko portala je također personalizirana te naručitelj odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine ulaznica. Naknadne promjene nisu moguće. Svaka osoba koja želi pristupiti događaju, mora imati ulaznicu. Ulaznice za pojedinačne utakmice se ispisuju s korisničkih stranica, te takva e-ulaznica služi za izravan ulaz na utakmicu.
Godišnje ulaznice kupljene preko Internet prodaje podižu se na blagajni GNK Dinamo u objavljenom radnom vremenu blagajne uz obavezno predočenje Potvrde o kupovini godišnje ulaznice.
(3) GNK Dinamo iz sigurnosnih, organizacijskih i tehničkih razloga ima mogućnost obustaviti internet prodaju u bilo kojem trenutku.


PRETPLATNIČKE ( SEZONSKE ) ULAZNICE
Članak 14.
(1) Godišnja ulaznica uključuje pravo ulaska na odnosni sektor (tribinu) stadiona Maksimir za:
- Sve službene domaće utakmice GNK Dinama u Prvoj HNL
- Domaće utakmice Hrvatskog kupa
- utakmicu hrvatskog Superkupa ukoliko se igra na Stadionu Maksimir
- domaće kvalifikacijske utakmice za europska natjecanja (Liga prvaka ili Europa liga)
- 4 domaće utakmice grupne faze europskih natjecanja (Liga prvaka ili Europa liga)
(2) Godišnje ulaznice ne vrijede za utakmice koje podliježu odlukama ili kaznama (prazan stadion ili prazna pojedina tribina ) od strane UEFA-e ili HNS-a
(3) Kupnjom godišnje ulaznice pretplatniku se dodjeljuje jedno mjesto na stadionu.
(4) Kupnja godišnje ulaznice bit će odbijena ili može biti odbijena prema istim uvjetima koji vrijede za pojedinačne, jednokratne ulaznice.
(5) Ako aktivnom godišnjem pretplatniku od strane nadležnih pravosudnih i redarstvenih tijela budu izrečene mjere zabrane dolaska na utakmice GNK Dinamo, njegova godišnja ulaznica će biti poništena bez odgode, do prestanka trajanja izrečenih mjera. GNK Dinamo u takvoj situaciji neće vršiti povrat novca za poništenu godišnju ulaznicu.
(6) Godišnje ulaznice su personalizirane i neprenosive. Bilo kakva manipulacija ili zloupotreba može uzrokovati poništavanje godišnje ulaznice, u skladu s internim pravilima GNK Dinama. Nositelj ulaznice će biti odgovoran za bilo koji oblik izravne ili neizravne preprodaje.
(7) Ulaznice se mogu kupiti prodajnom centru za kupnju ulaznica stadiona Maksimir ili putem interneta na portalu tickets.gnkdinamo.hr . Ukoliko je godišnja ulaznica kupljena putem interneta potrebno je doći na prodajni centar za kupnju ulaznica s potvrdom o kupovini i osobnim dokumentom kako bi kupljena godišnja ulaznica mogla biti podignuta. GNK Dinamo nije odgovoran za godišnje ulaznice koje nisu kupljene putem službenih kanala prodaje. Povrat godišnjih ulaznica nije moguć.
(8) Termin početka prodaje i cijena godišnjih ulaznica biti će objavljeni na službenoj stranici www.gnkdinamo.hr
(9) Na utakmicama proglašenim visokim sigurnosnim rizikom ili utakmicama europskih natjecanja, GNK DINAMO zadržava pravo uskratiti pretplatniku korištenje zakupljenog mjesta, i to iz razloga sigurnosti, na zahtjev sigurnosnog osoblja lokalnih vlasti ili na zahtjev službenih osoba UEFA-e. U tom slučaju pretplatniku će biti omogućeno korištenje prvog idućeg adekvatnog sjedećeg mjesta.
(10) Ukoliko se utakmica/utakmice neće održati zbog više sile ili bilo kojeg drugog razloga prouzrokovanog odlukom nadležnih državnih i/ili nogometnih tijela kupci sezonskih ulaznica ne mogu vratiti sezonske ulaznice i ostvariti povrat sredstava, te GNK Dinamo nema nikakvih obveza prema trećima po bilo kojoj osnovi vezano za kupljene sezonske ulaznice. Kao slučajevi više sile smatraju se svi izvanredni i nepredvidivi događaji i okolnosti koji i da su se i mogli predvidjeti, ne bi se mogli spriječiti, odnosno na koje se ne može utjecati, umanjiti, niti otkloniti, a to su: elementarne nepogode (požar, potres, poplava, udar groma i sl.), epidemije, pandemije, itd.

OSOBE S INVALIDITETOM
Članak 15.
(1) GNK Dinamo omogućuje osobama s invaliditetom koje za kretanje koriste invalidska kolica besplatan ulazak na stadion Maksimir, na posebno prilagođen dio tribine – prošireni prostor za osobe u invalidskim kolicima, u podnožju tribine zapad. Prije utakmice obavezna je prijava putem posebne web stranice te, nakon odobrenja, preuzimanje odgovarajuće ulaznice koja vrijedi za jednu osobu u invalidskim kolicima i akreditacije koja vrijedi za jednu osobu u pratnji. Pratnja nije obavezna, ali se preporuča iz sigurnosnih razloga.
(2) Ukoliko je prijava uspješna uz službeni odgovor GNK Dinamo na e-mail s kojeg je prijava poslana, ulaznice za osobe s invaliditetom u invalidskim kolicima i njihovu pratnju preuzimaju se na porti ispod zapadne tribine stadiona Maksimir, uz predočenje osobnog dokumenta.
(3) Za sve utakmice kojima je GNK Dinamo organizator, a nastavno na obavijesti o ulaznicama koje se objavljuju na službenoj internetskoj stranici GNK Dinamo, potrebno je proći kroz proces prijave. Prijava se obavlja putem aplikacije na stranici https://osi.gnkdinamo.hr/. Ova procedura vrijedi za svaku utakmicu na stadionu Maksimir. Kod prve prijave za utakmicu potrebno je prilikom prijave priložiti presliku/scan potvrde o invaliditetu, kao i presliku/scan važećeg osobnog dokumenta. Nisu moguće prijave putem e-maila.
(4) Prijave za derbi i UEFA utakmice kreću s objavom vijesti na web stranici www.gnkdinamo.hr, paralelno s početkom prodaje ulaznica, a traju do 48 sati prije održavanja utakmice. Prijave za ostale utakmice moguće su tri dana prije svake utakmice, a traju do 24 sata prije održavanja utakmice. Prijave nisu moguće prije nego se otvori aplikacija za prijave niti nakon zatvaranja prijava. Prijave se zatvaraju po završetku roka prijava. Na dan utakmice nije se moguće prijaviti za ulaznicu. Bez prijave i odobrenog zahtjeva te važeće ulaznice i akreditacije nije moguće ući na stadion Maksimir.
(5) Ustupanje besplatnih ulaznica za osobe s invaliditetom i poseban proširen prostor uz zapadnu tribinu stadiona Maksimir odnosi se isključivo na osobe koje za kretanje koriste invalidska kolica. Ustupanje besplatnih ulaznica ne vrijedi za osobe s invaliditetom koje ne koriste invalidska kolica za kretanje (već koriste hodalice, štap ili neko drugo ortopedsko pomagalo), kao i za osobe koje nemaju tjelesni invaliditet, već imaju neki oblik drugog oštećenja; intelektualna , mentalna oštećenja ili poremećaj autističnog spektra (PAS).
(6) GNK Dinamo zadržava pravo odobrenja ulaznica osobama s invaliditetom koje za kretanje ne koriste invalidska kolica na posebno prilagođen dio tribine – prošireni prostor za osobe u invalidskim kolicima, u podnožju tribine zapad, ukoliko procjeni da se osoba s invaliditetom otežano kreće, te smatra da je tako bolje iz sigurnosnih i organizacijskih razloga.
(7) Prednost pri dodjeljivanju ulaznica imat će navijači koji redovito podržavaju našu momčad dolazeći na utakmice. Također, prednost će imati i članovi kluba koju svoju važeću člansku iskaznicu trebaju priložiti prilikom svake prijave. Preostale ulaznice će se dodijeliti prema redoslijedu prijava.
(8) U dogovoru s GNK Dinamo, postoji opcija uzimanja na razmatranje određenih individualnih ili grupnih zahtjeva o dodjeli besplatnih ulaznica za osobe s invaliditetom koje ne koriste invalidska kolica za kretanje, ovisno o rangu utakmica i natjecanja (domaća natjecanja ili UEFA natjecanja). GNK Dinamo ne obvezuje se odobrenju takvih zahtjeva. U slučaju odobrenja nekog takvog zahtjeva, GNK Dinamo može ustupiti određenu količinu besplatnih ulaznica za jedan od sektora stadiona Maksimir koji bi prema odluci GNK Dinamo, u skladu s tehničkim, infrastrukturnim i sigurnosnim kriterijima organizatora, bio dostupan i pogodan za takvo djelovanje.
(9) Preuzimanje besplatne ulaznice za osobu s invaliditetom u invalidskim kolicima ne garantira parkirališno mjesto u užem krugu stadiona. GNK Dinamo obvezuje se da će, sukladno pravilnicima nadležnih nogometnih tijela HNS i UEFA te klupskog pravilnika, osigurati dovoljnu količinu parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom, dok također GNK Dinamo za svaku utakmicu osigurava drop-off i pick-up točke ispod zapadne tribine stadiona Maksimir gdje vozilo može ostaviti navijače osobe s invaliditetom te se nakon utakmice vratiti po njih na isto to mjesto. Zadržavanje takvog vozila u krugu stadiona za vrijeme utakmice nije moguće. Prilikom prijave u aplikaciji potrebno je označiti opciju za parking propusnicu. Parking propusnice odobravaju se sukladno proceduri prijava iz ovog članka stavka 7. Naknadno traženje i dobivanje propusnice izvan aplikacije za prijave nije moguće. U iznimnim slučajevima velikog interesa za utakmice prednost je moguće dati navijačima osobama u invalidskim kolicima s prebivalištem izvan Zagreba kojima je uvjet dolazak osobnim vozilom. GNK Dinamo za svaki poseban upit oko parkirališnog mjesta preporuča kontaktiranje časnice za gledatelje s invaliditetom na e-mail [email protected] .
(10) GNK Dinamo obvezuje se da će, u slučaju određenih ograničenja ili posebnih pravilnika od strane nogometnih organizacija, HNS-a ili UEFA-a, na temu kapaciteta, količine ulaznica i načina određivanja dodjele besplatnih ulaznica, objaviti sve bitne stavke na službenoj internetskoj stranici www.gnkdinamo.hr. U slučaju velikog interesa osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima, a u skladu s maksimalnim kapacitetom podija za osobe u invalidskim kolicima koji iznosi 30 mjesta, mjesta će se popunjavati sukladno vremenu zaprimanja zahtjeva putem aplikacije do popunjavanja punog kapaciteta od 30 mjesta.
(11) Za osobe s invaliditetom koje nisu u invalidskim kolicima predviđen je boravak na tribini (prolazak stepenica), a svaka osoba koja ne koristi invalidska kolica može kupiti ulaznicu za jednu od tribina (na Ticket pointu ili online putem). GNK Dinamo može sukladno sigurnosnim mjerama te specifičnoj infrastrukturi stadiona individualno odlučiti o odobrenju zahtjeva za osobe s invaliditetom. Klub nije obvezan ustupiti besplatne ulaznice osobama s drugim oblicima invaliditeta. Na ovu temu moguće je poslati pojedinačni upit na e-mail [email protected] ili [email protected].
(12) GNK Dinamo ima pravo uskratiti besplatnu ulaznicu osobama s invaliditetom koje ne zadovoljavaju procjenu kluba o prikladnosti dozvoljavanja pristupa utakmici bez dodatnih pojašnjenja. Isto tako, odlukom kluba moguće je uskratiti ulaznicu osobama koje nisu zadovoljile kriterije prijave. GNK Dinamo ne preuzima odgovornost za prijave koje nisu vidljive u sustavu aplikacije iz bilo kojeg razloga.
(13) Na službenoj internetskoj stranici GNK Dinamo u posebnoj rubrici naziva ''OSI'' (prijevod: Osobe s invaliditetom) klub će pravovremeno objavljivati sve detalje, novosti, pravilnike i promjene vezane za osobe s invaliditetom i njihov dolazak na stadion Maksimir, dok su neke univerzalne informacije koje nisu podložne promjenama stalno dostupne na istoj internetskoj adresi.

PRIVREMENE OZLJEDE
Članak 16.
(1) Prema Pravilniku GNK Dinamo o uvjetima prodaje, donosimo detalje o ulaznicama za osobe s privremenim ozljedama.
(2) Privremene ozljede – navijači koji su vlasnici godišnje ulaznice i imaju svoje mjesto ili navijači koji imaju pojedinačnu ulaznicu, ili bi kupili pojedinačnu ulaznicu, a nisu osobe u invalidskim kolicima već zbog trenutne ozljede ili nižeg stupnja tjelesnog oštećenja koriste za kretanje neko pomagalo ili štake moraju se obratiti na adresu [email protected] nekoliko dana uoči utakmice.
(3) Štake i medicinska pomagala moguće je unijeti ISKLJUČIVO uz prethodnu najavu i dozvolu od strane GNK Dinamo. GNK Dinamo nije obvezan osobe s privremenim ozljedama smjestiti na podest za osobe s invaliditetom niti je zbog infrastrukture taj prostor predviđen za navijače koji koriste ortopedska pomagala.

AKREDITACIJSKI SUSTAV
Članak 17.

(1) GNK DINAMO ima uspostavljen akreditacijski sustav koji koriste pripadnici sigurnosnog i organizacijskog osoblja te stalni korisnici stadionskog prostora. Izgled, način i kriterije dodjele te drugo što je relevantno za funkcioniranje akreditacijskog sustava u nadležnosti je GNK DINAMO.
(2) GNK DINAMO će se u izdavanju i korištenju akreditacija uskladiti sa zahtjevima UEFA-e i HNS-a.
(3) Akreditacija je neprenosiva i njezina zloupotreba predstavlja kršenje ovog pravilnika a GNK DINAMO zadržava pravo na sudsku naknadu štete koja može proizaći iz moguće zlouporabe.

PRAVILA PONAŠANJA NA STADIONU MAKSIMIR
Članak 18.

(1) Iz razloga sigurnosti, a u cilju osiguranja redovnog i nesmetanog odvijanja utakmice, nositelj ulaznice mora slijediti upute policije, sigurnosnog osoblja i administracije na stadionu na kojem se održava utakmica. Svaki nositelj ulaznice mora surađivati sa sigurnosnim osobljem ukoliko se od nositelja ulaznice traži predočenje nositeljeva identiteta, u obliku službenog dokumenta s fotografijom, ili suglasnost za zapljenom zabranjenih predmeta koje posjeduje.

(2) Predmeti koje je zabranjeno unositi na Stadion:
a) Pirotehnička sredstva, rakete, dimne bombe, baklje, petarde i sl.;
b) Noževe, oružje (odnosno predmete koji su napravljeni da bi poslužili kako oružje, ili one koji mogu poslužiti kao oružje);
c) Laserske uređaje;
d) Nije dozvoljeno unošenje predmeta pogodnih za bacanje (kamenje, upaljače, kovanice, punjače za mobitele i pripadajuću opremu, električne cigarete ili sve one predmete za koje djelatnik osiguranja na ulazu procjeni da bi se mogli koristiti za bacanje);
e) Velike kišobrane, i oni sa metalnim šiljcima;
f) Profesionalna oprema za snimanje (audio i video), ili opreme koju se smatra profesionalnom;
g) Ruksake i torbe veće od 30x20x10 cm;
h) Hranu i piće;
i) Ovaj popis nije konačan, dodatne informacije prikazane su na ulazima u stadion.

(3) Svi promotivni, komercijalni, politički ili vjerski predmeti bilo koje prirode, uključujući, ali ne ograničavajući se na zastave, oznake, simbole, letke, zabranjeni su i ne mogu se unijeti na stadion.
(4) Pojedinci koji su pod utjecajem alkohola ili droga ili koji se ponašaju nasilno ili elementima svojeg ponašanja započinju radnje suprotne javnom redu i općoj sigurnosti, mogu biti udaljeni sa stadiona.
(5) Nositelji ulaznica su suglasni da će njihovo ponašanje biti korektno i s poštovanjem prema protivnicima, a posebno da neće biti nasilni, ksenofobični i rasistički nastrojeni.
(6) U slučaju kršenja odredbi ovoga članka GNK Dinamo će poduzimati zakonski dostupne mjere koje su propisane člankom 32., st.7 Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.
(7) U slučaju kršenja ovih odredbi može doći do djelomičnog ili potpunog zatvaranja sektora gdje se nalaze navijači koji krše odredbe ovog Pravilnika.NAVIJAČKI REKVIZITI
Članak 19.

(1) ZASTAVE TRANSPARENTI
a) Na svim utakmicama na Stadionu, uključujući i trening utakmice, isticanje zastava i/ili transparenta dozvoljeno je uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
1. Zastava ili transparent je maksimalne dimenzije 100x200 cm;
2. Na zastavi i/ili transparentu nije dozvoljen tekst, slike, znakovi ili drugih obilježja kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti.
3. Na zastavama i/ili transparentima nije dozvoljeno isticati poruke koje nisu povezane sa sportom.
b) Izuzetak od pravila iz stavka 1. a. 1.moguć je samo ukoliko je takva zastava i/ili transparent ranije najavljen Klubu, a njezino unošenje i postavljanje odobreno od strane Kluba. Najavu je potrebno izvršiti 48 sati prije početka utakmice. Najavu je moguće podnijeti na mail adresu [email protected]
c) Unošenje i postavljanje odobrenog transparenta i/ili zastave mora se obaviti najmanje 3 sata prije otvaranja ulaza.
d) Zabranjene su bilo kakve malverzacije s unesenim transparentima i/ili zastavama. Ukoliko je upotrebom zastava i/ili transparenata ranije dolazilo do činjenja protupravnih ponašanja ili je upotrebom istih omogućeno činjenje protupravnog ponašanja ili su istima skrivani počinitelji protupravnih ponašanja ili postoje saznanja da bi upotrebom istih moglo doći do činjenja protupravnog ponašanja, Klub zadržava pravo zabraniti unošenje transparenata i/ili zastava na Stadion.
e) Ako navijači dođu na stadion Maksimir, a njihove zastava i/ili transparenti ne ispune ranije spomenute uvijete, i nisu dobili odobrenje Kluba za unošenje na Stadion, takve zastave i transparenti neće se moći unijeti na Stadion. Navijači će moći takvu zastavu odnosno transparent na vlastitu odgovornost ostaviti kod ulazne barijere.

(2) MEGAFON I RAZGLAS
a) Upotreba megafona i/ili razglasa na tribinama stadiona dozvoljena je uz raniju najavu, a razina buke koju proizvodi ne smije biti jača od službenog razglasa na stadionu. Usmjeravanje megafona i/ili razglasa nije dozvoljeno prema terenu ili drugim tribinama.
b) Upotreba megafona i/ili razglasa se prije svake utakmice mora najaviti Klubu, a ista će biti odobrena ukoliko ranije nije dolazilo do zloupotrebe istih. Najavu je potrebno izvršiti 48 sati prije početka utakmice. Najavu je moguće podnijeti na mail adresu [email protected]
c) Upotreba megafona i/ili razglasa neće se dozvoliti ako postoje saznanja da će isti biti upotrijebljen za činjenje protupravnih radnji i ukoliko je na ranijim utakmicama isti upotrijebljen za:
1. pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti;
2. poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina;
3. vrijeđanje građane i narušavanje njihovog mira ili vrijeđanje i omalovažavanje moralnih osjećaja građana;
4. vrijeđanje ili omalovažavanje državnih tijela odnosno službenih osoba prilikom vršenja ili u vezi vršenja službe ili njihova zakonita naređenja;
d) Ako navijači dođu na stadion Maksimir, i kod sebe imaju megafon i/ili razglas koji nije odobren isti neće moći unijeti na stadion. Navijači će moći takve megafone i/ili razglase na vlastitu odgovornost ostaviti kod ulazne barijere.

(3) PREDMETI KOJE JE DOZVOLJENO UNOSITI NA STADION
a) fotoaparat
b) mobitel
c) dalekozor
d) rasklopni kišobran maksimalne dužine od 30cm
e) štake i medicinska pomagala moguće je unijeti uz prethodnu najavu i dozvolu od strane GNK Dinamo.PROTUPRAVNO PONAŠANJE
Članak 20.

Protupravnim ponašanjem smatra se:
– posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže više od 6% alkohola, droga te posjedovanje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,
– pokušaj unošenja ili unošenje u športski objekt alkoholnih pića, droga, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su prema prosudbi redara pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,
– pokušaj ulaska, dolazak i boravak na prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka,
– maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta,
– pokušaj unošenja, unošenje i isticanje transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
– bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor,
– pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
– paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava,
– paljenje ili uništavanje na drugi način navijačkih rekvizita i drugih predmeta,
– pokušaj nedopuštenog ulaska ili nedopušten ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
– boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.

(1) Bilo koji navijač za kojeg se utvrdi da krši uvjete ovog Pravilnika, bit će sankcioniran sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.
(2) U slučaju više sile neke od odredbi ovoga Pravilnika mogu biti stavljene van snage.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH POJMOVA

1. Utakmica je natjecanje ili igra dviju momčadi, odnosno bilo koji događaj organiziran na Stadionu.
2. Stadion znači Stadion Maksimir i sve lokacije koje su ustupljene na korištenje GNK Dinamu
3. Organizator je pojedinac ili pravna osoba koja u skladu s odredbama Zakona o javnom okupljanju ustrojava i nadzire održavanje okupljanja. Organizator utakmice na Stadionu je GNK Dinamo, HNS i UEFA. Organizator priprema, ustrojava i nadzire održavanje utakmice.
4. Ulaznica je vrijednosni papir koji omogućava ulazak na događaj. Ulaznica je vlasništvo GNK Dinamo i GNK Dinamo može u svakom trenutku raspolagati s njom.
5. Važećim dokumentom smatra se svaki dokument s fotografijom izdan od strane nadležnog tijela izdavatelja sukladno zakonskim propisima zemlje izdavatelja dokumenta do datuma valjanosti naznačenog na dokumentu koji omogućava nedvojbenu identifikaciju kupca ulaznice ( osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola….)
6. Posjetitelj je osoba koja dolazi na neko mjesto, odnosno osoba koja pohodi neki događaj po svom interesu.
7. Dijete je osoba koja nije navršila 14 godina života.
8. Maloljetnik je osoba starija od 14 godina, ali još nije navršila 18 godina života.
9. Kriteriji kojima se određuju utakmice visokog rizika su:
a) međunarodne utakmice klupskih natjecanja po odredbama FIFA/UEFA;
b) utakmica između klubova za koje postoji povijest incidenata od strane navijača jedne ili obje momčadi;
c) utakmica za koju se ocjenjuje da će broj navijača gostujuće momčadi biti veći od 10% kapaciteta stadiona, odnosno ako je više od 1000 gostujućih navijača na utakmici;
d) u slučajevima kada je procijenjeno da je interes gostujućih navijača značajnije veći od predviđenog kapaciteta sjedenja za gostujuće navijače;
e) u slučaju kada je procijenjeno da je potvrđeni kapacitet stadiona u potpunosti rasprodan te da će stadion biti pun bilo za međunarodnu ili domaću utakmicu;
f) utakmica klubova za koje se zna da među njihovim klubovima navijača postoji naglašeni rivalitet;
g) utakmice u svim stupnjevima natjecanja HNS-a za koje se pouzdano zna da će rezultatska neizvjesnost kreirati konačni poredak u prvenstvu i privući povećani broj gledatelja
10. Višom silom smatraju se svi događaji i okolnosti koji i da su se i mogli predvidjeti, ne bi se mogli spriječiti, odnosno na koje se ne može utjecati, umanjiti, niti otkloniti, a to su: elementarne nepogode (požar, potres, poplava, udar groma i sl.), epidemije, pandemije, itd.
11. Navijačkom tribinom se smatra sektor ili tribina stadiona, definirana kao takva od strane GNK Dinamo, na kojoj je prisutno navijanje grupe navijača, navijački transparenti i drugi rekviziti karakteristični za organizirane navijačke skupine.
12. Gostujuća tribina je dio stadiona namijenjen navijačima gostujućeg kluba, definirana kao takva od strane GNK Dinamo, namijenjena isključivo za navijače gostujućeg kluba, a odvojena od ostatka stadiona s ekskluzivnim pristupom tom sektoru.
13. Zaštitne mjere i mjere opreza su propisane Prekršajnim zakonom RH
14. Saznanja o ranijem protupravnom ponašanju nisu povezana sa činjenicom ima li navijač izrečenu zaštitnu mjeru ili mjeru opreza. Klub do takvih saznanja dolazi vlastitim zapažanjem, kroz video nadzor i uz pomoć redarske službe.