Nemaš račun? Registriraj se

Registracija je uspješno izvršena. Na tvoj mail smo poslali link za potvrdu korisničkog računa.

Hvala vam
Nova Lozinka

Uspješno ste potvrdili svoj korisnički račun

Molimo odredite svoju lozinku prije nego nastavite

Odabrali ste resetiranje lozinke

Molimo postavite novu lozinku za svoj korisnički račun

Nemaš račun?
Nemaš račun? Registriraj se

Postani dio Dinamove obitelji!

Registriraj se i uživaj u svim pogodnostima korisničkog računa na Dinamovoj stranici

Presented by

PSK logo

Ne možeš pronaći ono što tražiš?
Možda ti pomogne nešto od sljedećeg:

Kampanja Dinama i Hrvatskog Crvenog križa

Natječaj Fair play na tribinama

Momčad Dinama uz podršku navijača upisala je brojne lijepe rezultate u prvom dijelu sezone, a na red je stigao i drugi dio kampanje ''Fair play na tribinama''.

Do sada je u sklopu kampanje ''Fair play na tribinama'' prikupljen iznos od 198.000,00 kuna.

Nakon svake službene utakmice u sezoni 2019/20. u kojoj GNK Dinamo ne bude kažnjen od strane nadležnih nogometnih tijela za ponašanje svojih navijača koje uključuje upotrebu pirotehnike, korištenje rasizma, govora mržnje i diskriminacije, klub je izdvojio određeni novčani iznos za potrebe djece, mladih i socijalno ugroženih.

Iznos koji GNK Dinamo izdvaja za svaku domaću i gostujuću utakmicu HT Prve Lige i Hrvatskog kupa iznosi 10 tisuća kuna, dok za pojedinu UEFA domaću i gostujuću utakmicu klub izdvaja po 5 tisuća eura.

Dinamo i Hrvatski Crveni križ zajedno su formirali Komisiju koja će javnim putem transparentno i u skladu s jasno određenim kriterijima putem Natječaja dodijeliti prikupljeni novac udrugama koje skrbe o djeci i mladima te socijalno ugroženim skupinama.

Natječaj je otvoren od 1. prosinca u 13:00 sati, a traje do 15. prosinca u 13:00 sati.

 

Prijave se zaprimaju na e-mail [email protected] s početkom u nedjelju, 1.12. u 13:00 sati, a u nastavku su detalji Natječaja za dodjelu financijskih sredstava.

Skupine korisnika na koje program/projekt treba biti usmjeren prijavom na Natječaj su djeca, mladi, socijalno osjetljive skupine; beskućnici i žrtve diskriminacije na osnovi rase.

Klub će putem odabira Komisije dodijeliti financijska sredstva za više programa/projekata iz područja ljudskih prava (suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita prava djece i mladih, zaštita prava beskućnika) te obrazovanje djece i mladih (potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama).

Na Natječaju će se na razmatranje uzimati samo prijave koje odgovaraju svim kriterijima Natječaja.

** Dopuna vijesti, 13.12.2019.

Zbog tehničkih poteškoća u zaprimanju e-mailova u sklopu prijava udruga na Natječaj za donaciju financijskih sredstava iz kampanje "Fair play na tribinama", obavještavamo javnost da su prijave na Natječaj produžene za 48 sati, odnosno do 17. prosinca u 13:00 sati.

Molimo predstavnike udruga kojima se prijava na Natječaj elektronskim putem vratila na njihovu adresu uz poruku da je e-mail Natječaja neispravan, da se jave još jednom s potrebnom prikupljenom dokumentacijom na e-mail za prijave [email protected].

Detalje o Natječaju potražite na web stranici fairplay.gnkdinamo.hr.

Natječaj završava u utorak, 17. prosinca u 13:00 sati.

 


GNK Dinamo iz Zagreba, Maksimirska 128, OIB: 933768574458, kao priređivač natječaja, (dalje u tekstu natječaja: Priređivač/GNK Dinamo)  u suradnji s partnerom projekta Hrvatskim Crvenim križom iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 16, OIB: 72527253659 (dalje u tekstu natječaja: Hrvatski Crveni križ),

raspisuje dana 1.12.2019.godine

N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih sredstava (donaciju)

iz kampanje ''Fair play na tribinama''

 

I.

PREDMET NATJEČAJA  

1.1. Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava za financiranjem rada udruga iz područja skrbi o djeci, mladima i socijalno osjetljivim skupinama, a na temelju kojeg će odabrati udruge kojim će se donirati  prikupljena sredstva iz društveno odgovorne kampanje naziva ''Fair play na tribinama'' koju je GNK Dinamo organizirao zajedno sa partnerom projekta Hrvatskim Crvenim Križem za nogometu sezonu 2019/20. Ovaj natječaj se provodi u odnosu na  financijska sredstva prikupljena u polusezoni  odnosno do kraja prvog dijela sezone 2019/20 od svake utakmice Hrvatske Telekom Prve lige, Hrvatskog kupa i UEFA natjecanja (dalje u tekstu natječaja: kampanja Fair play na tribinama).

1.2. Nakon svake odigrane službene utakmice u prvom dijelu nogometne sezone 2019/20. u kojoj GNK Dinamo nije bio kažnjen od strane nadležnih nogometnih tijela za ponašanje svojih navijača koje uključuje upotrebu pirotehnike, provođenje rasizma, govora mržnje i diskriminacije, GNK Dinamo je izdvojio određeni novčani iznos za potrebe djece, mladih i socijalno ugroženih osoba. Iznosi koji je GNK Dinamo izdvajao za svaku domaću i gostujuću utakmicu HT Prve Lige i Hrvatskog kupa je 10.000,00 kuna, dok je za pojedinu UEFA domaću i gostujuću utakmicu izdvajao 5.000,00 tisuća eura u protuvrijednosti u HRK.

Izdvojeni iznosi čine natječajni fond. Javno praćenje iznosa doznačenih financijskih sredstava u  natječajni fond omogućeno je preko stranice https://fairplay.gnkdinamo.hr. Natječajni fond na dan raspisivanja natječaja iznosi 198.000,00 HRK, dok će se ovisno o daljnjim utakmicama koje se trebaju odigrati od objave ovog natječaja do kraja prvog dijela sezone te ponašanjima navijača i odlukama nadležnih nogometnih tijela za odluke o kaznama, isti povećati sukladno prethodnim kriterijima.

  

II. 

SKUPINE KORISNIKA I PODRUČJA NA KOJE PROGRAM/PROJEKT MORA BITI USMJEREN

2.1. Od interesa za kampanju Fair play na tribinama smatrat će se prijave odnosno programi i projekti (dalje u tekstu natječaja: prijave)  prijavitelja koji promiču zaštitu i promociju skrbi o djeci i  mladima i socijalno osjetljivim skupinama, a koji su kvalitetni, ekonomični, profilirani u odnosu na djelatnosti i aktivnosti  priređivača, djelatnosti koje su se promicale kroz kampanju, a posebice sprječavanje nasilja, rasizma, govora mržnje i diskriminacije, umanjivanja društvenih nepravdi te građenju demokratskog društva utemeljenog na kulturi mira i nenasilja, a koji se odvijaju kontinuirano.

2.2. Skupine korisnika na koje program/projekt treba biti usmjeren prijavom na Natječaj su:

 • Djeca
 • Mladi
 • Socijalno osjetljive skupine; beskućnici i žrtve diskriminacije na osnovi rase

2.3. Na temelju ovog Natječaja GNK Dinamo će za razdoblje nogometne polusezone 2019/2020. dodijeliti financijska sredstva za više programa/projekata iz sljedećih područja:

 1. Ljudska prava
 • suzbijanje rasne diskriminacije
 • zaštita prava djece i mladih
 • zaštita prava beskućnika
 1. Obrazovanje djece i mladih
 • potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama

 

svaki u pojedinačnoj visini do najviše 50.000,00 kn/projektu.

Iznos donacije dodijelit će se ovisno o konačnom ukupnom iznosu natječajnog fonda, zatim broju vrsti i karakteru prijavljenih programa te iznosu troškova za provođenje programa koji su utvrđeni nužnim i opravdanim. 

 

III.

UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno uvjetima Natječaja .

 

3.1.UVJETI KOJE PRIJAVITELJI MORAJU ISPUNJAVATI

·       da je udruga uredno upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,

·       da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,

·       da se udruga svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet natječaja i djelatnosti i aktivnosti  priređivača, a kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te djelatnostima

·       da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja udruge na području Republike Hrvatske   

·       da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu,

·       da udruga nema nikakvih prethodnih neispunjenih obveza prema organizatoru  

·       da je prijava prijavitelja (program, projekt ili aktivnost) ocijenjena kao realna i značajna (kvalitetna i korisna) u odnosu na predmet natječaja i ciljeve kampanje Fair play na tribinama

 

3.2. FINANCIJSKI OKVIR ZA DONACIJU (DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA )

Za financiranje prijave (projekata i programa) u okviru ovog Natječaja raspoloživ je ukupan iznos do 198.000,00 kn na dan objave Natječaja (prema objašnjenju iz toč. I. stavka 2. Natječaja).

 

3.3.  TRAJANJE PROGRAMA/PROJEKATA I KONTROLA

Program treba biti usmjeren na 1 (jednu) godinu.

Podnošenje izvješća o provedbi programa/projekta podnosi se Priređivaču u roku od 60 dana od provedbe, a najkasnije do 28. veljače 2021. godine.

 

3.4.  LOKACIJA PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA

Područje Republike Hrvatske.

 

3.5.  PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI  

Prihvatljivi troškovi su troškovi prijavitelja (korisnika donacije), a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja.
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa;
 • nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava;
 • mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

U skladu s prihvatljivim troškovima iz prethodnog članka, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi :

 • troškovi rada osoba angažiranih na provedbi programa/projekta u bruto iznosu, uključujući i pripadajuće naknade i dnevnice pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama
 • troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;
 • troškovi potrošne robe;
 • ostali materijalni troškovi i usluge vezani uz realizaciju projekta i programa.

 

Neprihvatljivim troškovima programa/projekta smatraju se:

     -  dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova i dospjele kamate ;

     -  stavke koje se već financiraju iz javnih izvora ;

     -  gubici na tečajnim razlikama ;

     -  zajmovi trećim osobama.

 

3.6.  SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

 • Podatke o prijavitelju uz što detaljniji i potpuniji opis programa/projekta s obrazloženjem zašto bi se prijavitelju trebala dodijeliti donacija (prijavitelj treba obrazložiti koje kriterije natječaja ispunjava) s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge
 • Propisane priloge

 

Prijavi se prilažu:

 • Aktivni izvadak iz Registra udruga RH
 • Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija koje vodi Ministarstvo financija
 • Izjava osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja da udruga vodi transparentno financijsko poslovanje, da ovlaštena osoba nema zakonskih zapreka za provođenje projekta/programa i da udruga nema dospjelih obveza prema organizatoru
 • potvrda porezne uprave o izvršenim obvezama plaćanja dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno,  ne starija od 30 dana

 

3.7. KRITERIJI  ODABIRA

Kriteriji za odabir programa/projekta su sljedeći:

 • usmjerenost programa/projekta na predmet natječaja i ciljeve kampanje Fair play na tribinama
 • jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta,
 • jasno definirani korisnici programa/projekta,
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,
 • očekivani rezultat programa/projekta (evaluacija) i način prezentiranja programa/projekta široj javnosti,
 • dosadašnje aktivnosti i provođenje projekata koji se poklapaju s predmetom natječaja

Korisnik treba u prijavi programa/projekta navesti činjenice po svakom od navedenih kriterija koje ispunjava te predočiti dokaze kojima potvrđuju te činjenice.

 

IV.

POSTUPAK ODABIRA

4.1. Prijave će pregledavati i najbolji prijedlog odabrati Komisija za odabir, sastavljena od peteročlanog vijeća:  

 1. predsjednika Komisije – predstavnik GNK Dinamo
 2. člana Komisije – predstavnik GNK Dinamo
 3. člana Komisije - predstavnik GNK Dinamo
 4. člana Komisije – predstavnik GNK Dinamo
 5. člana Komisije – predstavnik Hrvatskog Crvenog križa

 

4.2. Po isteku roka za podnošenje prijava, Komisija za odabir provest će postupak pregleda prijava sukladno natječaju, ocijeniti prijave te odabrati  najbolje prijave podnositelja za donaciju. Komisija donosi odluku o najboljim prijavama sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, a rukovodeći se uvjetima ovog natječaja, podacima u prijavi prijavitelja i prilozima uz prijavu.

4.3. GNK Dinamo će na svojim mrežnim stranicama www.gnkdinamo.hr javno objaviti rezultat natječaja s podatkom o prijaviteljima koji su odabrani za donaciju, čime se svi prijavitelji smatraju obaviještenima o rezultatima Natječaja.

 

V.

UGOVARANJE PROVEDBE PROGRAMA/ PROJEKTA  I ISPLATA DONACIJE

5.1. Podnositelj čija prijava na natječaju bude izbrana od strane Povjerenstva, dužan je po pozivu GNK Dinamo, kao Korisnik donacije, pristupiti sklapanju Ugovora o donaciji, a na temelju kojeg će se Korisniku donacije isplatiti najkasnije do 31.12.2019. godine, pod uvjetima ovog natječaja i ugovora, iznos dodijeljenih sredstava.  

5.2. Korisnik se obvezuje prisustvovati PR promociji kampanje (fizičkoj i simboličkoj predaji čekova i medijskom eventu) koji će se održati odmah nakon objave rezultata natječaja, najkasnije do 23.12.2019. godine na stadionu Maksimir, Maksimirska 128,  i/ili kod Dinamove adventske kućice ''Dinamova čarolija'' na Trgu bana Josipa Jelačića.

5.3. Korisnik je u obvezi dodijeljena sredstva koristiti za podmirenje prihvatljivih troškova te će opravdati troškove dostavom izvješća i dokaza o troškovima, sukladno odredbama natječaja i ugovora.

5.4. Sredstva koja se isplaćuju Korisniku donacije ukupan su trošak GNK Dinamo, a uključuju sve propisane obveze pri isplatama donacije.

5.5. Za slučaj da Podnositelj čija prijava na natječaju bude izbrana od strane Komisije ne pristupi sklapanju ili odbije sklapanje ugovora o donaciji, Komisija će na temelju postojećih prijava donijeti novu odluku o izboru najbolje prijave.

 

VI.

POVRAT SREDSTAVA

6.1. GNK Dinamo će od korisnika u pisanom obliku zatražiti povrat donacije u slučaju ukoliko utvrdi da korisnik:

 • nije  realizirao program/projekt utvrđen uvjetima natječaja  i ugovorom,
 • iz neopravdanih razloga nije utrošio sva odobrena i doznačena sredstva,
 • sredstva nije koristio namjenski,
 • iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

 

VII.

OBVEZA POSTUPANJA SUKLADNO UPUTAMA I TEKSTU NATJEČAJA

       7.1. Prijava programa/projekata treba biti izrađena sukladno odredbama Natječaja.

       7.2. Prijavitelji se može na  Natječaj prijaviti s više prijava odnosno projekata/programa.

 

VIII.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

8.1. Prijava i sudjelovanje u natječaju ne uključuje, bilo jednostranu, bilo međusobnu, dostavu osobnih podataka fizičke osobe odnosno posljedično obradu istih obzirom su prijavitelji pravne osobe – udruge.

8.2. Ukoliko u bilo kojem trenutku u svrhu provođenja Natječaja ili  bilo koju drugu povezanu svrhu  dođe do dostave bilo kakvog osobnog podatka u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka,  voditelj obrade je dužan poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne (djelatnici).

8.3. Za detaljnije upoznavanje se politikom privatnosti koju GNK Dinamo Zagreb provodi vezano za obradu osobnih podataka i ostvarivanje prava vezano obradu podataka upućujemo Prijavitelja na javno dostupnu OPĆU INFORMACIJU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA GNK DINAMO objavljenu na mrežnim stranicama https://gnkdinamo.hr/hr/Klub/PersonalDataProtection.

 

IX.  

PRIHVAT UVJETA NATJEČAJA OSLOBAĐANJE PRIREĐIVAČA OD ODGOVORNOSTI, PRAVO PREKIDA NATJEČAJA

9.1. Prijavitelji sudjelovanjem u Natječaju prihvaćaju ove uvjete Natječaja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade troškova i/ili bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati izvršenjem radnji propisanih ovim Natječajem.

9.2. Priređivač ne odgovara za, te neće uzimati u obzir, prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave. Priređivač ne odgovara ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja.

9.3. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

9.4. Priređivač zadržava pravo prekinuti Natječaj u slučaju više sile. Pod pojmom više sile podrazumijeva se nastup izvanrednih, vanjskih ili nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

 

X.

NADLEŽNOST SUDA

10.1. U slučaju spora između Priređivača i Prijavitelja nadležan je sud u Zagrebu. 

 

XI.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ , ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I OBJAVA REZULTATA 

11.1.   Rok za prijavu na Natječaj je do 15. prosinca 2019. godine do 13:00 sati. 

11.2. Prijave programa/projekata dostavljaju se putem e-maila na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Prijava za natječaj za donaciju iz kampanje ''Fair play na tribinama''“.

11.3. Prijave pristigle izvan roka, prijave koje su nepotpune ili nisu izrađene sukladno odredbama Natječaja ili prijave neovlaštenih predlagatelja, neće se razmatrati.

11.4. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama GNK Dinamo na www.gnkdinamo.hr 20.12.2019. godine, čime se svi prijavitelji smatraju obaviještenima o rezultatima Natječaja i neće se posebno obavještavati o rezultatu. 

11.5. Potpis ugovora o donaciji te medijski (PR) popraćena javna dodjela donacija održat će se najkasnije 31.12.2019. godine.

          

Kopirano!