Nemaš račun? Registriraj se

Registracija je uspješno izvršena. Na tvoj mail smo poslali link za potvrdu korisničkog računa.

Hvala vam
Nova Lozinka

Uspješno ste potvrdili svoj korisnički račun

Molimo odredite svoju lozinku prije nego nastavite

Odabrali ste resetiranje lozinke

Molimo postavite novu lozinku za svoj korisnički račun

Nemaš račun?
Nemaš račun? Registriraj se

Postani dio Dinamove obitelji!

Registriraj se i uživaj u svim pogodnostima korisničkog računa na Dinamovoj stranici

Presented by

PSK logo

Ne možeš pronaći ono što tražiš?
Možda ti pomogne nešto od sljedećeg:

Pravila Izbora za Skupštinu GNK Dinamo

 

02. ožujka 2024. godine održat će se izbori za Skupštinu GNK Dinamo. Termin održavanja izbora je od 09:00 do 19:00 sati, a sve najvažnije informacije, tehničke uvjete, pravila o izborima i vezane dokumente možete pronaći u rubrici "Izbori 2024".

Povezani dokumenti:

Izbori za Skupštinu GNK Dinamo će se održati 02. ožujka 2024. online i fizičkim glasovanjem s početkom u 9 sati, a zaključit će se u 19 sati.

Pravo kandidature i glasa na izborima imati će svi punoljetni i poslovno sposobni članovi koji su imali aktivno članstvo u jednom trenutku u 2023. godini te su obnovili članstvo u 2024. godini zaključno s 15.02.2024.

Navedeni uvjeti za kandidiranje i glasanje na izborima vrijede i za one članove koji se kandidiraju i glasaju u prvoj izbornoj jedinici kao i za članove Izvršnog odbora koji glasuju te članove koji se kandidiraju u drugoj izbornoj jedinici.

Molimo sve članove koji žele sudjelovati na izborima, posebice kandidate, da na bilo koji od propisanih načina na vrijeme obnove svoje članstvo u Klubu, zbog obrade podataka i verifikacija, zaključno s datumom 15. veljače 2024.

Klub je svakom članu iz 2023. godine zaključno s datumom 21. siječnja poštom poslao podsjetnik i uplatnicu za učlanjenje u Klub za 2024. godinu, obnovu članstva i stjecanje prava sudjelovanja na Izborima. U slučaju da pojedini član nije zaprimio uplatnicu na osobnu adresu zbog određenog razloga do 24. siječnja, preporučamo da članstvo produži kroz sustav https://www.ulaznice.hr/gnk-dinamo/membership te osigura mogućnost sudjelovanja na Izborima.

Popis članova s pravom glasa na Izborima biti će finaliziran najkasnije 24. veljače 2024. te će od 22. veljače do 28. veljače 2024. svaki član s pravom glasa kroz testnu aplikaciju moći provjeriti ažurnost svojih podataka i mogućnost glasovanja kako bi eventualne pogreške na vrijeme mogao javiti na e-mail [email protected]

Prijave kandidacijskih lista za prvu izbornu jedinicu

Pozivaju se svi članovi koji će podnositi kandidacijske liste u prvoj izbornoj jedinici da to učine na vrijeme, zaključno s datumom 15. veljače 2024. i dostave Izbornom povjerenstvu na email [email protected] kao i PREPORUČENOM poštom, na adresu GNK Dinamo, Maksimirska 128, s naznakom “Za izborno povjerenstvo” Pošiljke poslane poštom smatrat će se poslanima u roku ako su poslane zaključno s datumom 15. veljače 2024. 

Svaka kandidacijska lista će prema redoslijedu prijava dobiti svoj redni broj.

Kandidacijska lista može imati i naziv, ne dulji od šest riječi, koji može sadržavati i ime nositelja. Izborno povjerenstvo zadržava pravo prilagođavanja imena kandidacijske liste, posebice u slučajevima neetičkog, uvredljivog ili pogrdnog naziva kandidacijske liste.

Kandidacijska lista mora sadržavati popis članova koji su kandidati za skupštinu Kluba, s rednim brojevima od kojih je nositelj liste pod rednim brojem 1. te uz njegovo ime mora stajati navedeno „nositelj liste“. 

Osobni podaci za članove na listi su ime, prezime, godina rođenja, OIB i mjesto stanovanja. OIB, kao osobni podatak, neće se objavljivati na kandidacijskoj listi za izbore.

Uz 25 kandidata, lista mora sadržavati i odvojen te dodatno nanovo numeriran popis od pet kandidata zamjenika koji će redoslijedom biti zamijenjeni u slučaju kasnijih potreba, s nadnaslovom „Zamjenici:“ Za svakog kandidata na listi potrebno je u skupnom mailu na [email protected] poslati uvjerenje da se protiv kandidata na listi ne vodi kazneni postupak.

Uz liste, u prvoj izbornoj jedinici na posebnom dokumentu moraju se dostaviti i potpisi podrške najmanje 100 punoljetnih članova Kluba s pravom glasa na nadolazećim izborima. Popis mora sadržavati osobne podatke koji su propisani i za kandidate na izborima, kao i vlastoručni potpis uz podatke. Uvjet je da potpisane osobe nisu kandidati na jednoj od lista. Ukoliko je određeni član potpisao podršku dvije kandidacijske liste, njegov potpis se briše sa obje te će se smatrati nevažećim.

Nositelji lista u prvoj izbornoj jedinici moraju, uz liste i potpise podrške, dostaviti i svoj životopis i plan rada u mandatnom razdoblju, kako bi se mogao objaviti na mrežnim stranicama Kluba. Ukoliko nositelj liste nije dostavio plan rada, lista se smatra nevažećom.

Izborno povjerenstvo će sve pristigle i važeće kandidacijske liste dostaviti Izvršnom odboru i objaviti najkasnije sedam dana prije Izbora, 24. veljače 2024. Kandidacijske liste bit će objavljene na mrežnim stranicama Kluba.

U slučaju istog broja glasova više kandidata u prvoj izbornoj jedinici, prednost ima lista s više prikupljenih potpisa podrške članova kluba prilikom kandidature.

Prijava kandidata za drugu izbornu jedinicu koje odabire Izvršni odbor

Pozivaju se svi članovi koji će podnositi kandidature za drugu izbornu jedinicu da to učine najkasnije do 15. veljače 2024. i dostave Izbornom povjerenstvu na email [email protected] kao i PREPORUČENOM poštom, na adresu GNK Dinamo, Maksimirska 128, s naznakom “Za izborno povjerenstvo” Pošiljke poslane poštom smatrat će se u poslanima u roku ako su poslane zaključno s datumom 15. veljače 2024. 

Izbori za Skupštinu u drugoj izbornoj jedinici održavaju se temeljem slobodnih kandidatura punoljetnih i poslovno sposobnih članova kluba koji su bili članovi u prethodnoj kalendarskoj godini i imaju važeće članstvo obnovljeno u 2024., a koji nisu kandidati za izbore u prvoj izbornoj jedinici. Ukoliko se član kandidira i za prvu i za drugu izbornu jedinicu, povjerenstvo će ga brisati s liste za drugu izbornu jedinicu. 

Kandidature moraju sadržavati osobne podatke kao za liste iz prve izborne jedinice i životopis kandidata s istaknutim osobnim podacima za kontakt na početku životopisa.  Uz kandidaturu potrebno je mailom na [email protected] dostaviti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. 

Kandidature moraju biti poslane Izbornom povjerenstvu zaključno s datumom 15. veljače 2024.

 

Izvršni odbor provest će tajno glasovanje kojim će od pristiglih kandidata odabrati 35 članova Skupštine s nositeljem i pet zamjenika. Članovima Izvršnog odbora sve kandidature dostavit će se pet dana uoči datuma održavanja Izbora.

Svaki kandidat u drugoj izbornoj jedinici obavezan je dostaviti i svoj životopis. Kod prijave kandidature za članove skupštine izabrane u drugoj izbornoj jedinici, članovi koji se prijavljuju i za nositelja liste, uz životopis moraju podnijeti i plan rada Kluba u mandatnom razdoblju.

Izbori u Izvršnom odboru održat će se na dan sazivanja izbora od strane Predsjednika Kluba, u prostorijama Kluba, na način da će Predsjednik sazvati sastanak Izvršnog odbora, na kojem će se svakom članu Izvršnog odbora dostaviti jedan zajednički dokument na kojem će imena i osobni podaci biti navedeni redoslijedom kako su pristizali s oznakom uz svako ime koja se može zaokružiti. Članovi Izvršnog odbora moraju zaokružiti najviše 40 kandidata u vremenu koje odredi Predsjednik Kluba, od kojih će se na istom sastanku, nakon provedenog glasovanja, sastaviti lista od 35 s najvećim brojem i pet zamjenika, te odrediti nositelj liste. 

U slučaju istog broja glasova više kandidata u drugoj izbornoj jedinici prednost kandidatu svojim glasom daje Predsjednik kluba.

Predsjednik odabire nositelja liste prema pristiglim kandidaturama na kojima su se članovi kandidirali i za nositelja, s podnesenim planom rada. U slučaju da nijedan od tih kandidata ne bude odabran za skupštinu od strane IO-a, Predsjednik može sam odabrati nositelja s obvezom da odabrani član u suradnji s Predsjednikom u najkraćem roku sastavi plan rada.

Izborna mjesta i elektroničko glasovanje

Svaki član koji želi iskoristiti mogućnost online glasovanja mora posjedovati ili izraditi korisnički profil na portalu https://www.ulaznice.hr/gnkdinamo . Kada se izradi i aktivira profil na portalu potrebno je povezati profil i članstvo. To se obavlja unosom OIB-a i članskog broja sa članske iskaznice (može biti članski broj za 2023. ili 2024.). Korisnički profil mora biti registriran na ime člana jer će isključivo u tom slučaju član moći povezati svoje članstvo s profilom na portalu. U slučaju poteškoća prilikom povezivanja podataka korisnik će dobiti poruku s uputama koje podatke treba poslati na mail [email protected] kako bi se ispravili netočno uneseni podaci prilikom učlanjenja i omogućili članu povezivanje s profilom.

Od 22. veljače do 28. veljače na korisničkim stranicama na portalu bit će moguće provjeriti ima li član zadovoljene preduvjete za online glasovanje te testirati je li mu na portalu upisana ispravna mail adresa. Ispravna mail adresa je nužna kako bi se na nju mogao dobiti kod za dvofaktorsku autentifikaciju, a bez tog koda neće biti moguće sudjelovati u online glasovanju. U slučaju poteškoća prilikom testne faze svi upiti se šalju e-mailom na adresu [email protected]

Kada krenu online izbori, 02. ožujka, član koji želi glasovati, mora se prijaviti na svoj profil na portalu https://www.ulaznice.hr/gnkdinamo, a klikom na poveznicu za glasanje dobit će jedinstveni kod na email s kojim je registriran. Sustav će u tom trenutku u pozadini izvršiti provjeru ispravnosti unosa usporedbom podataka u bazi članova te provjeru zadovoljava li član postavljene kriterije za pravo glasanja. Član će potom unijeti jedinstveni kod koji je zaprimio na mail te učitati fotografiju vlastite osobne iskaznice. Ukoliko su kriteriji za pravo glasa zadovoljeni i unesen je ispravan autorizacijski kod, članu će se otvoriti stranica s kandidacijskim listama te slijedi glasovanje.

Izbori za Skupštinu kluba u prvoj izbornoj jedinici održavat će se i fizički na izbornim mjestima u zoni stadiona na adresi Maksimirska 128., koja će biti posebno obilježena uputama i oznakama za pristupanje. Članovi će se morati legitimirati osobnom iskaznicom, a dodatna provjera ostvarenih preduvjeta za glasanje na Izborima obavit će se na izbornim mjestima. 

Prijave za NO kluba

Pozivaju se svi članovi koji će podnositi kandidature za Nadzorni odbor kluba da to učine najkasnije do 29. veljače 2024. i dostave Izbornom povjerenstvu na email [email protected]. kao i PREPORUČENOM poštom, na adresu GNK Dinamo, Maksimirska 128 s naznakom “Za izborno povjerenstvo”. Pošiljke poslane poštom smatrat će se u poslanima u roku ako su poslane zaključno s datumom 29. veljače 2024. 

Kandidature moraju sadržavati osobne podatke kao za kandidacijske liste iz prve izborne jedinice i životopis kandidata s istaknutim osobnim podacima za kontakt na početku životopisa.

Izabrani kandidati za NO kluba biti će verificirani na prvoj idućoj skupštini koja će se održati nakon Izborne skupštine.

Povezani dokumenti: